Spojte sa s nmi

+421 904 853 249
ahoj@akcnezeny.sk
projectmanager@akcnezeny.sk

PR Manager

Kristína Mayer
+421 907 869 648
kristina@beecontent.sk

Redakcia

Veronika Samborská
veronika.samborska@akcnezeny.sk

Výzva 2X CHALLENGE sa snaží získať 20 miliárd amerických dolárov, ktoré chce investovať na podporu žien

Dátum

Zdieľať článok

Facebook
Twitter
LinkedIn

Multilaterálna koalícia verejných a súkromných investorov prisľúbila pred pár dňami investovať 20 miliárd amerických dolárov do ekonomického posilnenia žien v priebehu nasledujúcich troch rokov v rámci výzvy 2X CHALLENGE. Rozhodnutie prišlo v závere samitu lídrov G7 v Taliansku, kde členovia oficiálne potvrdili podporu aj zo strany rozvojových a multilaterálnych finančných inštitúcií tejto skupiny.

Výzva 2X CHALLENGE je vlajkovou loďou iniciatívy, ktorú spustila nezávislá organizácia 2X GLOBAL s cieľom zvýšiť investície, ktoré umožnia ženám v rozvojových krajinách získať prístup k ekonomicky výhodným príležitostiam, produktom a službám.

Investícia do žien, investícia do sveta

„Uznávame a podporujeme víziu výzvy 2X CHALLENGE. Vítame nový spoločný záväzok našich rozvojových a multilaterálnych finančných inštitúcií a ďalších členov 2X GLOBAL investovať najmenej 20 miliárd amerických dolárov, ktoré prispejú k dosiahnutiu rodovej rovnosti v rozvojových krajinách. Vyzývame ďalších verejných a súkromných aktérov, aby sa pripojili k nasledujúcej trojročnej výzve 2X CHALLENGE a tak napomáhali k dôležitým zmenám a k financovaniu zameranému na posilnenie postavenia žien.”

Tretia výzva 2X CHALLENGE

 

Ide už o tretie vydanie výzvy, ktorá bola prvýkrát spustená na samite G7 v roku 2018 v Kanade ako záväzok rozvojových inštitúcií krajín G7. Hneď prvýkrát výzva výrazne prekonala stanovený cieľ, keď sa vyzbieralo viac ako 11 miliárd USD. Na samite G7 v roku 2021 vo Veľkej Británii bol stanovený nový cieľ, až 15 miliárd USD. Tento cieľ bol následne tiež zdolaný, keď sa v rokoch 2021 až 2022 vyzbieralo 16,3 miliardy USD. K roku 2024 bolo v rámci výzvy mobilizovaných viac ako 33,6 miliardy USD na investície k zohľadneniu rodovej rovnosti. Výzva 2X CHALLENGE naplánovaná na roky 2024 až 2027 je ešte o niečo výnimočnejšia. Do výzvy sa môžu zapojiť aj súkromní investori.

Jessica Espinoza, generálna riaditeľka organizácie 2X GLOBAL, ktorá výzvu spustila, označila novú fázu iniciatívy za významný míľnik: Toto je skutočne významný míľnik na ceste 2X CHALLENGE. Niečo, v čo sme dúfali, sa stane realitou. Zapojenie investorov z verejného aj súkromného sektora do výzvy predstavuje mimoriadnu príležitosť mobilizovať ešte viac prostriedkov, ktoré môžeme využiť na podporu rodovej rovnosti pre ženy, na využitie ich potenciálu a na hospodársky rast. Kombinovaním zdrojov a odborných znalostí z verejného aj súkromného sektora môžeme zosilniť našu snahu zmenšiť rodovú priepasť.“

Úspech 2X CHALLENGE dokazuje silu rodovo inteligentného investovania do budovania spravodlivejšej a prosperujúcejšej spoločnosti pre všetkých. Som hrdá, že Európska investičná banka je prvá rozvojová banka, ktorá prijala kritériá výzvy. Je inšpirujúce vidieť, že sa k nám pridávajú aj ďalší partneri. Najmä tí zo súkromného sektora. S novým ambicióznym cieľom sa usilujeme o skutočnú podporu rodovej rovnosti,” uviedla prezidentka spoločnosti EIB Nadia Calviño.

V rámci výzvy 2X CHALLENGE sú investície garantované vďaka spoločným stanoveným kritériám, ktoré sa využívajú ako globálny priemyselný štandard pre investície so zameraním na rodovú rovnosť. Zúčastnení investori predkladajú svoje kvalifikované investície so zameraním na rodovú rovnosť prostredníctvom platformy, ktorá využíva technológiu Equilo.

Prečo práve ženy?

 

  • Ak by bolo na svete rovnaké percento podnikateliek žien ako je podnikateľov mužov, HDP by mohlo vzrásť o 3 až 6 %, čo by posilnilo svetovú ekonomiku o 2,5 až 5 biliónov amerických dolárov
  • Európska investičná banka odhaduje, že väčšia rodová diverzita na pracovisku by mohla viesť k potenciálnemu nárastu o 26 % ročného celosvetového HDP a k nárastu ľudského kapitálu vo výške 160 biliónov amerických dolárov, čo by viedlo k zvýšeniu biznisov a spoločností až o 15 %
  • Počas 10 rokov investovania dosahovali spoločnosti so ženskou zakladateľkou o 63 % lepšie výsledky ako tie, ktoré boli založené výhradne mužmi
  • Firmy s väčšou rodovou diverzitou dosahovali vyšší výnos a mali nižšie riziko ako tie, v ktorých rodová diverzita chýbala, a spoločnosť bola riadená výhradne mužmi
Európska investičná banka

Európska investičná banka (EIB) je dlhodobá úverová inštitúcia Európskej únie, vlastnená jej členskými štátmi. Financuje solídne investície, ktoré prispievajú k cieľom politiky Európske únie. Projekty EIB posilňujú konkurencieschopnosť, podporujú inovácie, propagujú udržateľný rozvoj, zlepšujú sociálnu a územnú súdržnosť a podporujú spravodlivý a rýchly prechod ku klimatickej neutralite.

Skupina EIB si kladie za cieľ zakotviť rodovú rovnosť a najmä ekonomické posilnenie žien do svojho obchodného modelu a zároveň sa zaväzuje k podpore rodovej rovnosti vo svojom pracovnom prostredí. V roku 2023 EIB financuje celkovo 63 projektov po celom svete, ktoré významne prispeli k rodovej rovnosti a ekonomickému posilneniu žien, poskytujúc investície vo výške 5,8 miliardy eur, z čoho viac ako polovica podporovala aj klimatické opatrenia.

Spoločnosť 2X GLOBAL

Spoločnosť 2X Global je organizáciou zameranou na rozvoj kapitálu so zohľadnením rodovej rovnosti na svetovej úrovni. Angažuje široké spektrum investičných aktérov, poskytovateľov kapitálu a sprostredkovateľov pracujúcich na verejných aj súkromných trhoch v rozvinutých aj rozvíjajúcich sa krajinách. Jej cieľom je aktivovať a angažovať globálnu komunitu prostredníctvom rôznych aktivít, ktoré posúvajú investičné agendy zamerané na rôzne aspekty a križovatky, ale tiež menia myslenie a uľahčujú nasadenie kapitálu. Viac info na webovej stránke www.2xglobal.org.

Výzva 2X CHALLENGE

 Výzvu 2X CHALLENGE založili rozvojové finančné inštitúcie skupiny G7 ako výzvu na zvýšenie kapitálu smerom k investíciám, ktoré posilňujú ženy v rozvojových krajinách. Umožňujú im prístup k podnikaniu a príležitostiam, k získaniu vedúcich pozícií, ale aj ku kvalitným pracovným miestam, produktom a službám, ktoré zlepšujú ich ekonomickú aktivitu.

Doposiaľ sa k podpore zaviazalo 7 účastníkov, ktorými sú: Deetken Impact, Global Innovation Fund, I&P Investisseurs & Partenaires, Developing World Markets, Advance Global Capital, Global Gender-Smart Fund, ktorý spravuje Innpact a Sarona Asset Management.

Niekoľko spoločností a fondov, ktoré sa do výzvy zapojili: Ázijská rozvojová banka, British International Investment (Spojené kráľovstvo), Belgická investičná spoločnosť pre rozvojové krajiny (Belgicko), CDP Development Finance (Taliansko), DEG – Deutsche Investitions- Und Entwicklungsgesellschaft (Nemecko), U.S. International Development Finance Corporation (Spojené štáty), Európska investičná banka – EIB, FinDev Canada (Kanada), Finnfund (Fínsko), FMO Entrepreneurial Development Bank (Holandsko), Medzinárodná finančná korporácia (IFC), Investičný fond pre rozvojové krajiny (Dánsko),Japan Bank for International Cooperation (Japonsko), Japan International Cooperation Agency (Japonsko), Norfund (Nórsko), Rozvojová banka Rakúska – OeEB (Rakúsko), Proparco (Francúzsko), Swedfund (Švédsko), Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM)

Zdroj foto: Pexels_Karolina Kaboompics

Tlačovú správu upravili: Tamara Mrázová, Veronika Samborská

Aktuality

Súvisiace články

Patria ženy do nohavíc?

Asi čudná otázka, však? Pretože v dnešnej dobe je priam neuveriteľné, že kedysi ženy nemali takmer žiadne privilégiá a už