Andrea Hánová

Safety/Environment Department Manager

Vyštudovala ekológiu a environmentalistiku a po pár skúsenostiach v priemysle aj službách pred 19 rokmi začala pracovať v Kia Slovakia s. r. o.  ešte počas výstavby závodu. Mala na starosti ochranu životného prostredia, neskôr malú sekciu ŽP a pred rokom sa stala vedúcou celého oddelenia BOZP a ŽP a rozšírila tak svoje odborné vedomosti aj o BOZP, požiarnu ochranu a hygienu práce a „za pochodu“ sa učí aj riadenie ľudí. Vždy bola vizionár, technicky a logicky zmýšľajúci človek, zakladajúci si na odborných znalostiach. Naučila sa využívať príležitosti a tiež si plniť sny,  hoci niekedy na oboje treba trpezlivo počkať. Teší ju, že dnes sa ženy môžu rozhodnúť, čo a ako to chcú robiť a že každú z nás môže napĺňať niečo iné, dokonca sa to aj mení podľa našich životných období. Vie sa veľmi nadchnúť pre búranie konvencií a presadzovanie zmien, ak  tomu verí. Vo voľnom čase rada cestuje, športuje, chodí na turistiku a jej obľúbeným miestom na zemi je Lanzarote, tam sa narodila jej duša.