Alžbeta Grácová

Director of Human Resources SLOVNAFT, a.s.

HR riaditeľka spoločnosti Slovnaft má bohaté skúsenosti nielen z oblasti HR, ale aj 8 ročné skúsenosti s advokáciou, 12 ročné skúsenosti s prácou a riadením právneho útvaru spoločnosti a do toho je milujúcou matkou dvoch detí.

Popri práci a rodine sa stíha venovať internému koučingu, mentoringu a čítať veľa kníh, podľa vlastných slov „o čomkoľvek“.