Spojte sa s nmi

+421 904 853 249
ahoj@akcnezeny.sk
projectmanager@akcnezeny.sk

PR Manager

Kristína Mayer
+421 907 869 648
kristina@beecontent.sk

Redakcia

Veronika Samborská
veronika.samborska@akcnezeny.sk

Jana Palková

Riaditeľka divízie Servisné služby a členka predstavenstva VSE Holding a.s.

Na začiatku spojila svoju kariéru s lokálnou audítorskou firmou, avšak v roku 2002, keď nastúpila do spoločnosti VSE a.s., presunula sa do sveta elektroenergetiky, ktorému zostala verná až doteraz.  Od začiatku pôsobila v oblasti financií, bola súčasťou transformácie 100% štátnej firmy na modernú pološtátnu spoločnosť so zahraničným investorom, ktorá sa stala súčasťou celoeurópskeho energetického koncernu. Od roku 2007 pôsobila v dcérskej spoločnosti VSD, a.s. – distribútorovi elektriny na východnom Slovensku, kde riadila oblasť kontrolingu, cenovej regulácie a interných služieb, od roku 2012 už aj ako členka predstavenstva VSD, a.s. Na súčasnej pozícií pôsobí od januára 2024. Aktívna je v oblasti energetiky nielen na lokálnej úrovni ale aj na európskej, keďže od júna 2021 je v predstavenstve organizácie EU DSO Entity so sídlom v Bruseli, ktorá združuje prevádzkovateľov distribučných sústav v Európe. Zároveň je aj členkou predsedníctva slovenského CFO Clubu. Nedávno ju časopis Forbes zaradil do rebríčka Top ženy slovenského biznisu 2024. „Som poctená, že som sa stala súčasťou tohto rebríčka spolu s ďalšími zaujímavými a úspešnými ženami, ktoré pôsobia v rôznorodom spektre odvetví. Verím, že aj takéto rebríčky môžu prispievať k motivácii dievčat a žien pri rozhodovaní o smerovaní ich pracovného života,“ uviedla na svojom LI profile.