Antónia Macková

Manažérka obchodu hypermarketu Bardejov

Antónia Macková je manažérkou obchodu v spoločnosti Tesco. Má dlhoročné skúsenosti s vedením a budovaním tímu. Dokáže kolegov  nadchnúť pre prácu a motivovať ich pri dosahovaní cieľov. Antónia sa vyznačuje inkluzívnym prístupom  k vedeniu. Pri svojej práci sa snaží vytvárať bezpečné a podporné prostredie pre všetkých kolegov bez rozdielu a aktívne zapája do pracovného procesu aj ľudí z vylúčených komunít. Antónia je inšpiratívnym príkladom moderného lídra, ktorý buduje úspešné tímy na základe vzájomného rešpektu, inklúzie a podpory.