Východoslovenská energetika, a.s.
PARTNER

Spoločnosť VSE Holding a.s. je členom skupiny ZSE. Poskytuje zdieľané služby pre ďalšie dcérske spoločnosti a to predovšetkým v oblasti personálnych služieb, IT služieb, účtovných služieb či v oblasti nákupu, správy nehnuteľností s dopravy. Skupina ZSE patrí do najväčšej európskej energetickej skupiny E.ON. Je overeným dodávateľom elektriny a plynu pre slovenské domácnosti i firmy. Poskytuje tiež širokú škálu energetických služieb a smart home riešení.

Ďalší partneri