Spojte sa s nmi

+421 904 853 249
ahoj@akcnezeny.sk
projectmanager@akcnezeny.sk

PR Manager

Kristína Mayer
+421 907 869 648
kristina@beecontent.sk

Redakcia

Veronika Samborská
veronika.samborska@akcnezeny.sk

Eva Marková

Zakladateľka n.o. JEDEN RODIČ

Eva je zakladateľkou neziskovej organizácie Jeden rodič. Organizácia pomáha
rodinám, v ktorých deti vychováva len jeden z rodičov. Viac ako desať rokov si nesie nielen svoj osobný príbeh osamelého rodiča s deťmi, ale zároveň stojí na čele organizácie nápomocnej v oblastiach krízovej situácie rodičov, ktorí sa ocitli v rovnakej situácii ako ona pred rokmi. Má 47 rokov a iniciovala vyvinutie Ročného komplexného programu pomoci pre rodičov a detí z jednorodičovských rodín. Prepojila svoje osobné skúsenosti z vlastného reštartu života, z podnikania a participácie na menších a väčších projektoch do pomáhajúcej organizácie v sociálnej oblasti. Je sociálna inovátorka, spoluzakladateľka n.o. JEDEN RODIČ a členka RADY PRE RODINU A DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ.