Spojte sa s nmi

+421 904 853 249
ahoj@akcnezeny.sk
projectmanager@akcnezeny.sk

PR Manager

Kristína Mayer
+421 907 869 648
kristina@beecontent.sk

Redakcia

Veronika Samborská
veronika.samborska@akcnezeny.sk

Mária Mikitová

People deployment Manager

Mária je manažérkou implementácie projektov v spoločnosti Tesco. Predtým dlhodobo pracovala v regióne Prešov ako prevádzková personálna partnerka. Okrem iných úloh sa venovala implementácii stratégií diverzity a inklúzie na pracoviskách. Jej srdcovou záležitosťou je integrácia jednotlivcov z vylúčených komunít do pracovného procesu, čomu sa venuje s maximálnym nasadením a vytrvalosťou.