www.bpwcr.cz
PARTNER

Je verejne prospešná organizácia, ktorá prepája aktívne ženy s cieľom podporiť ekonomickú nezávislosť žien. Vytvorili celosvetovú značku Equal Pay Day . Celoročne vedú kampaň za #rovnakéodmeňovanie, medializujú ženské vzor, organizujú dvojdenné konferencie Equal Pay Day v Česku a mentoringové programy. Dlhodobo podporujú tému postavenia žien v spoločnosti.

Ďalší partneri