Talent Solutions, s.r.o.
PARTNER

Talent Solutions poskytuje ľuďom prácu a firmám talenty, ktoré sú nevyhnutné pre prosperujúce spoločnosti. Uchádzačom bezplatne pomáhajú nájsť pre nich tú najvhodnejšiu prácu – záleží im na tom aby boli v práci spokojní. Na slovenskom trhu pôsobia od roku 2002. Vďaka dlhoročným skúsenostiam dokážu flexibilne reagovať na potreby našich klientov. V súčasnej dobe majú viac ako 7 pobočiek a on-site pracovísk na celom území Slovenska. Prítomnosť v jednotlivých regiónoch im umožňuje detailne poznať lokálne špecifiká trhu. Pri poskytovaní ich služieb spájajú záujmy oboch skupín – uchádzačov a zamestnávateľov. Riešia potreby ich klientov v oblasti riadenia ľudských zdrojov a zároveň dávajú uchádzačom a agentúrnym zamestnancom šancu profesijného aj mimo profesijného rozvoja. Denne pridelia viac ako 1100 agentúrnych zamestnancov a ročne obsadia viac ako 600 pozícií. Poskytujú široký rozsah služieb, aby sa čo najlepšie reflektovali potreby ich klientov v rôznych segmentoch podnikania na celom území Slovenska.

Ďalší partneri