PAELA produkčná agentúra
PARTNER

PAELA vytvára zapamätateľnosť značiek v reálnom svete. Verí, že práve v digitálnej dobe je hmatateľná prítomnosť značiek spôsob, akým sa značky a spoločnosti dokážu relevantne odlíšiť. Špecializuje sa na produkčné riešenia, vďaka ktorým sa nápady klientov menia na konkrétne, konštruktívne projekty. Tejto špecializácii sa venuje viac ako 20 rokov a úspešne realizuje projekty a kampaňovú podporu pre domáce aj zahraničné značky. Jej hlavnou ingredienciou sú expertné skúsenosti v oblasti tlačových technológií, obalových materiálov a haptickej reklamy. Svoju prácu obohacuje nadštandardnou dávkou vnímavosti a dbá na to, aby sa tvorivé idey menili na nadšenie z výsledku. 

Paela produkčná agentúra – špecialisti na offline prezentáciu značiek.

Ďalší partneri