Jana Peschlová

Peschlova Podhorska advokátska kancelária

Jana Peschlová vyštudovala právo na Masarykovej univerzite v Brne. Rigoróznu prácu obhájila na Komenského univerzite v Bratislave a titul LLM. získala na Cambridge Business School v Prahe. Je advokátka a managing partner PESCHLOVÁ PODHORSKÁ advokátska kancelária, s.r.o., ktorú založila v roku 2007. Špecializuje sa na oblasť obchodného a finančného práva so zameraním predovšetkým na oblasť práva obchodných spoločností, transakčného práva, ako aj práva finančného sprostredkovania. Hovoria o nej, že je akčná a svojim prístupom k práci pláva proti stereotypnému prúdu. V kancelárii zastrešuje tím zdatných právničiek, ktoré napĺňajú jej predstavu o tom, ako poskytovať právne služby pružne a napĺňať vysoké nároky klientského business prostredia. To čo advokátsku kanceláriu PESCHLOVÁ PODHORSKÁ vystihuje, by asi mnohí prisúdili ako atribút práve mužskému kolektívu. V praxi teda žije príklad toho, kedy rodové stereotypy nefungujú. V poslednej dobe ju zaujíma téma umelej inteligencie a jej vplyv na rôzne aspekty života, advokátsku profesiu nevynímajúc. Inšpiráciu čerpá najmä zo svojich vlastných skúsenosti a praxe.
Sociálne siete