Eva Jahelka Filipp

Wealth Effect Management

Jej aktuálnou výzvou je povzbudiť ženy k aktívnemu budovaniu, zveľaďovaniu a ochrane ich bohatstva, vďaka ktorému si môžu zabezpečiť finančnú slobodu a prežiť tak život podľa svojich predstáv. Zároveň pripravuje aktivity a prostriedky, vďaka ktorým bude možné zvýšiť finančnú gramotnosť na Slovensku – prioritne, ale nie len pre deti.
Sociálne siete